Kontakt

 

Kontakt na Sieť Virtualne.sk a mobilnú aplikáciu Virtualne

 

Zákaznícka linka: 045/ 5322 136

 

E-mail: info@virtualne.sk

---------------------------------------------------------

Prevádzkovateľ: 

 

WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

 

www.webygroup.sk

 

IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

 

Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
vložka číslo 6957/S