komarno.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Komárno - Ulice

 1. 29. augusta
 1. A. Jedlíka
 2. Apálska
 1. Baranyaiho
 2. Baštová
 3. Bažantia
 4. Bernolákova
 5. Beöthyho
 6. Biskupa Királya
 7. Bočná
 8. Bottova
 9. Boženy Němcovej
 10. Bratislavská cesta
 11. Bubnová
 12. Budovateľská
 1. Cintorínsky rad
 2. Csokonaiho
 3. Čajakova
 4. Česká
 1. Damjanichova
 2. Dolná
 3. Družstevná
 4. Dunajská
 5. Dunajské nábr.
 6. Dvorská
 7. Ďulov Dvor
 1. E. B. Lukáča
 2. Elektrárenská cesta
 3. Eötvösa
 1. Fialková
 2. Františkánov
 1. G. Czuczora
 2. Gazdovská
 3. gen. Klapku
 4. Gombaiho
 5. Gutský rad
 6. Gy. Alapiho
 7. Gy. Berecza
 1. Hadovce
 2. Hadovská cesta
 3. Handlovská
 4. Hladná
 5. Hlboká
 6. Holubárov
 7. Hradná
 8. Hríbová
 9. Hrnčiarska
 10. Hrušková
 11. Hviezdna
 12. Hviezdoslavova
 1. I. Kultsára
 2. I. Priečna
 3. II. Priečna
 1. J. Husa
 2. J. Peczeliho
 3. J. Selyeho
 4. J. Szinyeiho
 5. J. Tubu
 6. Javorová
 7. Jazerná
 8. Jókaiho
 1. K. Kacza
 2. K. Nagya
 3. K. Thalyho
 4. Kapitánová
 5. Klinčeková
 6. Klobučnícka
 7. Kolož
 8. Komárňanská
 9. Komenského
 10. Kováčska
 11. Košická
 12. Krátka
 13. Krivá
 14. Krymská
 15. Kúpeľná
 16. Kvetná
 1. Lándor
 2. Lehárova
 3. Lesná
 4. Letná
 5. Lipová
 6. Listová
 7. Lodná
 8. Lúčová
 9. Ľaliová
 1. M. Bela
 2. M. Čáka
 3. M. Urbana
 4. Madácha
 5. Majstrovská
 6. Malá Iža
 7. Malá Jarková
 8. Malodunajská cesta
 9. Malodunajské nábr.
 10. Malý Harčáš
 11. Mederčská
 12. Mesačná
 13. Meštianská
 14. Mieru
 15. Mládeže
 16. Murgašova
 17. Muškátová
 1. Nám. gen. Klapku
 2. Nám. Kossutha
 3. Nám. M. R. Štefánika
 4. Nám. Rozálie
 5. Nezábudková
 6. Nitrianska
 7. Nová
 8. Nová - Ďulov Dvor
 9. Nová osada
 1. Odborárov
 2. Okružná
 3. Orechový rad
 4. Orgovánová
 1. Palatinová
 2. Parná
 3. Pávia
 4. Petöfiho
 5. Pevnostný rad
 6. Platanová alej
 7. Plynárenská
 8. Pohraničná
 9. Pokojná
 10. Potočná
 11. Považská
 12. Požiarnická
 13. Poľovnícka
 14. Práce
 15. Pri železnici
 16. Priateľstva
 17. Priemyselná
 18. Prievidzká
 19. Prowazekova
 20. Prvá
 1. Rákócziho
 2. Robotnícka
 3. Rovná
 4. Rozmarínová
 5. Rožná
 6. Roľníckej školy
 7. Ružová
 8. Rybárska
 1. S. Takátsa
 2. Senný trh
 3. Seressa
 4. Skálna
 5. Slnečná
 6. Slnečné nám.
 7. Slobody
 8. Staničná
 9. Stavbárov
 10. Stredná
 11. Súbežná
 12. Sústružnícka
 13. Svätojánska
 14. Svätoondrejská
 15. Šípková
 16. Školská
 17. Špitálska
 18. Športová
 19. Štuadta
 20. Štúrova
 1. Tabaková
 2. Tajovského
 3. Tesárska
 4. Tichá
 5. Tolstého
 6. Topoľčianska
 7. Topoľová
 8. Trstinová
 9. Tržničné nám.
 1. Ulička
 2. Úzka
 1. Vŕbová
 2. Valchovnícka
 3. Veľká Jarková
 4. Veľkodunajská cesta
 5. Veľkodunajské nábr.
 6. Veľký Harčáš
 7. Veľký rad
 8. Víťazstva
 9. Vnútorná okružná
 10. Vodná
 11. Vozová
 1. Záhradnícka
 2. Zámocká pusta
 3. Zámoryho
 4. Zimná
 5. Zlatého muža
 6. Zlievárenská
 7. Zváračská
 8. Zvolenská
 9. Železničná
 10. Župná
temp image
Okolie Komárna: Komárno - Komárom, Ďulov dvor, Chotín, Hadovce - Nová Osada, Kameničná, Patince, Nová Stráž, Zlatná na Ostrove

Vyhľadávanie ulíc mesta Komárno je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Komárna a okolia. Mapa Komárna umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Komárno - Komárom, Ďulov dvor, Chotín, Hadovce - Nová Osada, Kameničná, Patince, Nová Stráž, Zlatná na Ostrove
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang